Release Management


IT, OCZAMI MANAGERA / sobota, 22 maja, 2021

Być może niejednokrotnie zdarzało Ci się słyszeć dyskusje o releasach, w szczególności, jeśli planowaliście wejście na produkcję lub już na niej byliście. Releasach, a więc niczym innym jak wydaniach kolejnych wersji aplikacji. Każda wersja może zawierać w sobie większe lub mniejsze zmiany, dlatego często mówi się, że release to zbiór zmian/ zbiór funkcjonalności. Mając na uwadze, czy są releasy, dzisiaj pogłębimy zrozumienie zagadnienia jakim jest release management process a więc proces zarządzania releasami.

Proces release managementu

Proces release managementu zawiera planowanie, przygotowywanie harmonogramów, kontrolowanie całego cyklu wytwarzania oprogramowania od fazy ustalania wymagań po testy i deployementy na różne środowiska (np. środowisko testowe, stage czy produkcyjne). Release management jest skoncentrowany na kontrolowaniu tego, jak zmiany przepływają przez wszystkie środowiska pre-produkcyjne docierając finalnie do produkcji.

Możemy powiedzieć, że obejmuje następujące etapy:

 • Zatwierdzenie zmiany/pojawienie się nowych wymagań
 • Planowanie release, ( w jego trakcie powinny zostać również, najczęściej przez analityków biznesowych, zdefiniowane wymagania oraz oszacowana przynajmniej zgrubnie ilość pracy do zrobienia)
 • Przygotowywanie releasu- implementacja rozwiązania
 • Testowanie releasu (często obejmujące wiele różnych środowisk)
 • Testy akceptacyjne użytkownika (ang. UAT – User Acceptance Tests)
 • Przygotowywanie releasu do dostarczenia na produkcję
 • Deployement

Ostatecznym celem zarządzania releasami jest zapewnienie, że zakończą się one sukcesem i deployement na produkcję przebiegnie tak bezproblemowo jak to tylko możliwe. Chcemy, aby był zauważalny dla użytkownika końcowego tylko w sposób pozytywny – poprzez dostrzeżenie nowych lub odmienionych funkcjonalności.

Warto wspomnieć również, że testowanie danej wersji często obejmuje wiele cykli testowania czasami poprzecinanych krótszymi fazami stabilizacji rozwiązania (ang. remediation).

Istotne aspekty i ryzyka

W zakresie planowania releasu koniecznie musimy wziąć pod uwagę nie tylko terminy dostarczania i estymowane czasy trwania poszczególnych etapów przygotowań, ale, co niebywale istotne, również zależności pomiędzy zespołami i ewentualne konfigurowalne aspekty rozwiązań. Wszystko rozbija się więc o dobrze zdefiniowane wymagania, a także jasność co do tego, jakie czynności potrzebujemy wykonać, aby produkt finalnie powstał.

Dużym ryzykiem jest przy tym brak wnikliwości i analizy potrzebnych elementów ZANIM rozwiązanie powstanie. Może się bowiem okazać, że deklarowany przez zespół komponent tak naprawdę nie jest w stanie działać samodzielnie bez odpowiednio dostosowanego API. Obrazki, które mamy pokazać w aplikacji nie zostały wygenerowane przez grafików, a tłumaczenia dla danego języka nie są jeszcze gotowe. Z naszego releasu nic więc nie będzie.

Innym aspektem jest uzgadnianie rozmieszczenia wersji w czasie na różnych środowiskach. Warto również zastanowić się nad ustanowieniem odpowiedniej numeracji kolejnych buildów, a także ustanowieniem kadencji(rytmu) dostarczania rozwiązań. Przykładowo jeden lub dwa razy w tygodniu. Inaczej rozwiązanie każdego buga będziemy dostarczać w osobnym buildzie i prędzej czy później zespół się w tym pogubi.

Definicja sukcesu nowego wydania

Zastanawiasz się wobec tego, co świadczy o sukcesie nowego releasu? Ostateczna odpowiedź jest prosta- zadowolenia użytkowników, które przyniesie wartość klientowi i wpłynie również na jego satysfakcję. Zakładając jednak, że wiemy co i dlaczego dostarczamy, a zdefiniowane dla releasu wymagania zostały wcześniej odpowiednio zweryfikowane, możemy powiedzieć, że udany release:

 • jest dostarczony na czas
 • jest dostarczony w zakładanym budżecie
 • nie ma lub ma zaniedbywalny negatywny wpływ na istniejących użytkowników
 • przynosi biznesowi WARTOŚĆ

Każdy dobry Release Manager powinien więc stawiać sobie za cel, aby:

 • Odpowiednio wcześnie identyfikować i mitigować ryzyka w czasie całego cyklu wytwarzania oprogramowania (danego releasu)
 • Dbać o to, aby zrozumienie i stan wiedzy wszystkich zespołów zaangażowanych w proces wytwarzania releasu był taki sam
 • Wspierając Product Ownera zwracać uwagę na to, aby cele danego releasu były zgodne z celami biznesowymi firmy
 • Dbać o przestrzeganie terminów
 • Zadawać właściwe pytania liderom technicznym projektu, które pomogą im zidentyfikować jeszcze więcej potencjalnych nieścisłości

One Reply to “Release Management”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *