Prowadź projekty IT like a pro!

Bardzo się cieszymy, że chcesz bliżej przyjrzeć się leadership w IT.

Zarządzanie projektami, dostarczanie produktów samo w sobie jest skomplikowane. Jeśli dodamy do tego czynnik IT, sprawa jeszcze bardziej się komplikuje.
🔸Nagle okazuje się, że trzeba rozumieć samą materię technologii jak również jej potencjał, zakładając, że chcemy nasze produkty rozwijać.
🔸Współpracujemy z wieloma różnymi specjalistami, z którymi zbudowanie skutecznej komunikacji niejednokrotnie wymaga znajomości żargonu IT.
🔸Każdy nowy projekt poza złożonością technologiczną może być przeznaczony dla innej branży o innej logice biznesowej, co zwiększa dodatkowo stopień skomplikowania.

Mamy więc kompetencje techniczne IT, znajomość branży, dla której przeznaczony jest projekt, umiejętności miękkie i managerskie. Całkiem sporo, jak na wyzwanie zawodowe, prawda?😉

Właśnie, aby ułatwić Ci nawigowanie w tych okolicznościach, powstał poniższy newsletter.